Klucz do Wojtyły według Łuczewskiego

W kolejnym odcinku, zatytułowanym „Słowo i milczenie”, Michał Łuczewski powraca do aktorskich doświadczeń Karola Wojtyły w Teatrze Rapsodycznym Mieczysława Kotlarczyka. To tam, poprzez poezję, młody Wojtyła poznał moc i wagę słowa. Ale po