Klucz do Wojtyły według Łuczewskiego

Tematem kolejnego odcinka jest duchowość Jana Pawła II. Michał Łuczewski podkreśla słowa Wojtyły, że nie chciał być poznany powierzchownie, od zewnątrz, ale pozwala zobaczyć swoje wnętrze, tak jak poznaje Bóg. Zostają wspomniane słowa Jana Paw