Klucz do Wojtyły według Łuczewskiego

„Miłość i odpowiedzialność”, wydana w 1960 roku książka Karola Wojtyły, jest tematem kolejnego odcinka cyklu „Klucz do Wojtyły według Łuczewskiego”. W momencie wydania pozycja przez wielu krytyków uważana była za skandalizującą, także dlatego, że ksiądz Wojtyła w tak otwarty sposób pisał w niej o miłości, małżeństwie i seksualności. Jego rozważania były efektem rozmów i wieloletniego towarzyszenia zaprzyjaźnionym rodzinom. „Miłość i odpowiedzialność” okazała się dla Wojtyły przepustką do ówczesnego papieża Pawła VI, który w czasach rodzącej się rewolucji seksualnej, właśnie w niej widział klucz do rozmowy o najważniejszych problemach nowoczesności.