Klucz do Wojtyły według Łuczewskiego

Michał Łuczewski powraca do jednej z najtrudniejszych publikacji Karola Wojtyły – napisanej w 1969 roku „Osoby i czynu”. Naukowa i filozoficzna książka łączyła pozornie nieprzystające tradycje tomizmu i fenomenologii. Krytycy zarzucali jej brak formy naukowej i przypisów. Kardynał Karol Wojtyła chciał pisać „od siebie”. Po latach uważana jest za jedno z ważniejszych dzieł, które ukształtowały papieża Jana Pawła II.