Klucz do Wojtyły według Łuczewskiego

W ostatnim odcinku Michał Łuczewski mówi o dwóch słowach, dwóch wartościach, które miały szczególne znaczenie w życiu Karola Wojtyły. To solidarność i miłosierdzie. Już w 1969 roku, w dziele filozoficznym „Osoba i czyn”, Wojtyła pisał o solidarności – solidarność potrzebuje głębi i tą głębią jest miłosierdzie. Kwestię miłosierdzia papież Jan Paweł II podjął już w drugiej encyklice „Dives in Misericordia”. Potem kanonizował siostrę Faustynę Kowalską i otworzył Kościół na Kult Miłosierdzia Bożego. Wojtyła podkreślał, że właśnie solidarność i miłosierdzie są istota miłości.