Klasztorne smaki

Remigiusz Rączka odwiedza klasztor w Chęcinach z XIV w. - miejsce z bardzo ciekawą historią. Za czasów carskich było tu więzienie, w czasie wojny stacjonowali niemieccy żołnierze, a w czasach PRL - w klasztorze powstał hotel z restauracją, kt&