Klasztorne smaki

Remigiusz Rączka odwiedza klasztor w Chęcinach z XIV w. - miejsce z bardzo ciekawą historią. Za czasów carskich było tu więzienie, w czasie wojny stacjonowali niemieccy żołnierze, a w czasach PRL - w klasztorze powstał hotel z restauracją, którą urządzono w kościele. Franciszkanie odzyskali to miejsce dopiero w 1991 roku. Wraz z ojcem Pawłem - dyrektorem działającego tu Ośrodka Leczenia Uzależnień „San Damiano”, Remigiusz Rączka przyrządza kotlet pana Michała oraz krupnik staropolski.