Klasztorne smaki

Remigiusz Rączka odwiedza klasztor franciszkanów i Sanktuarium Zwiastowania NMP Matki Bożej Pani Kazimierskiej w Kazimierzu Dolnym, nazywane polskim Nazaretem. Franciszkanie zostali uroczyście sprowadzeni do Kazimierza 2 lutego 1628 roku i wkr