Klasztorne smaki

Remigiusz Rączka odwiedza klasztor franciszkanów i Sanktuarium Zwiastowania NMP Matki Bożej Pani Kazimierskiej w Kazimierzu Dolnym, nazywane polskim Nazaretem. Franciszkanie zostali uroczyście sprowadzeni do Kazimierza 2 lutego 1628 roku i wkrótce rozpoczęli budowę klasztoru, który ostatecznie zakończono w 1668 roku. Równolegle rozbudowano kościół. Zakonnicy prowadzą tu także przyklasztorny ogród i małą winnicę. Z o. Franciszkiem, który przez długie lata mieszkał w Norwegii, Remigiusz przygotowuje łososia po królewsku, a z gwardianem o. Bernardem kluski z ziołami oraz zupę eucharystyczną.