Klasztorne smaki

Remigiusz Rączka odwiedza Jadwiżanki Wawelskie w Zawichoście. Zgromadzenie Sióstr Świętej Jadwigi Królowej Służebnic Chrystusa Obecnego zostało założone w Krakowie zaledwie 32 lata temu. W Zawichoście siostry opiekują się średniowieczny