Klasztorne smaki

Remigiusz Rączka odwiedza klasztor redemptorystów i Sanktuarium Matki Bożej Bardzkiej Strażniczki Wiary Świętej w Bardzie Śląskim. Znajdująca się tam od średniowiecza cudowna figurka Matki Bożej jest najstarszym drewnianym zabytkiem rzeźby rom