Klasztorne smaki

Remigiusz Rączka odwiedza klasztor paulinów i Sanktuarium Matki Bożej Częstochowskiej na Jasnej Górze, odkrywając nieznane oblicze miejsca odwiedzanego każdego roku przez miliony pielgrzymów. Zwiedza bastion Św. Barbary oraz ogro