Klasztorne smaki

Remigiusz Rączka odwiedza klasztor franciszkanów w Wieliczce, który istnieje od 1623 r. Zakonnicy opiekują się tutejszym Sanktuarium Matki Bożej Łaskawej Księżnej Wieliczki, prowadzą parafię oraz liceum męskie z internatem. Wspól