Klasztorne smaki

Remigiusz Rączka odwiedza klasztor bonifratrów w Cieszynie. Bonifratrzy to zakon szpitalny. Do Cieszyna przybyli w 1700 roku, by stworzyć szpital. Obecnie zakonnicy prowadzą tu Dom Pomocy Społecznej dla mężczyzn. Mają też swoja aptekę i poradn