Klasztorne smaki

Remigiusz Rączka odwiedza legendarny klasztor paulinów na Skałce w Krakowie. Zakonników sprowadził tu w XV w. Jan Długosz, by zaopiekowali się sanktuarium męczeństwa św. Stanisława. Skałka pełni tez rolę Panteonu Narodowego – w po