Klasztorne smaki

Remigiusz Rączka odwiedza klasztor filipinów na Świętej Górze w Gostyniu (pierwsza wspólnota filipińska na ziemiach polskich) i poznaje bliżej to mało znane zgromadzenie, którego patron, św. Filip Neri, uznawany jest za je