Klasztorne smaki

Remigiusz Rączka odwiedza klasztor nazaretanek w Ostrzeszowie. W pięknym pobernardyńskim zespole klasztornym siostry prowadzą przedszkole, organizują rekolekcje dla rodzin, uprawiają także duży ogród warzywny. Obiekt jest dostępny do zwiedzani