Klasztorne smaki

Remigiusz Rączka odwiedza klasztor jadwiżanek w Czarnowąsach. Zgromadzenie Sióstr Świętej Jadwigi prowadzi tu Dom Pomocy Społecznej, gdzie siostry opiekują się 120 kobietami i dziewczętami niepełnosprawnymi intelektualnie. Podopieczne mają do