Klasztorne smaki

Remigiusz Rączka odwiedza klasztor sióstr zmartwychwstanek w Stryszawie w Beskidzie Żywieckim, gdzie w latach 60. przyjeżdżał co roku na wakacje Prymas Stefan Wyszyński. Dziś jest to popularne miejsce rekolekcyjne i wypoczynkowe. Wspóln