Klasztorne smaki

Remigiusz Rączka odwiedza klasztor sióstr zmartwychwstanek w Stryszawie w Beskidzie Żywieckim, gdzie w latach 60. przyjeżdżał co roku na wakacje Prymas Stefan Wyszyński. Dziś jest to popularne miejsce rekolekcyjne i wypoczynkowe. Wspólnie z siostrą Angeliną, Remigiusz przygotowuje słynny stryszawski krupnik i cytrynowe ptasie mleczko z czekoladą.