Klasztorne smaki

Remigiusz Rączka odwiedza Karczówkę w Kielcach. W XVII wieku, w podziękowaniu za oddalenie zarazy, wzniesiono tu kościół i klasztor bernardyński. Karczówka to także ważne miejsce historyczne - jedno z ognisk Powstania Stycznioweg