Klasztorne smaki

Remigiusz Rączka odwiedza klasztor „Annunciata” Służebnic Ducha Świętego w Raciborzu. Podstawą i celem zgromadzenia, które powstało w Holandii w roku 1889, jest posługa misjonarska. Siostry mają placówki misyjne na wszystkic