Klasztorne smaki

Remigiusz Rączka odwiedza, założony przez św. Rafała Kalinowskiego, klasztor Karmelitów Bosych i sanktuarium św. Józefa w Wadowicach. Tutaj przychodził często młody Karol Wojtyła, więc w tym odcinku Remigiusz Rączka przygotowuje wadowic