Klasztorne smaki

Remigiusz Rączka odwiedza Klasztor Zgromadzenia Sióstr Franciszkanek Maryi Nieustającej Pomocy w Krzyżanowicach. W dawnym pałacu księcia Lichnowskiego, w którym niegdyś bywali Ludwig van Beethoven i Franciszek Liszt, siostry prowadzą do