Klasztorne smaki

Remigiusz Rączka odwiedza klasztor i bazylikę Zwiastowania Najświętszej Marii Panny w Czerwińsku nad Wisłą, gdzie w drodze na Grunwald modlił się król Władysław Jagiełło z wojskiem. Gościli tu również: Zygmunt III Waza, król Wład