Klasztorne smaki

Remigiusz Rączka odwiedza klasztor franciszkanów w Katowicach - Panewnikach, miejsce nazywane „śląskim Asyżem”. Dumą panewnickich zakonników jest działające tu Herbarium Św. Franciszka oraz jedyny w Polsce Instytut Medycyny