Kłamstwa i mity Polski Ludowej

My - swoi. Oni - obcy, przeciwnicy, nierozumiejący naszych idei - WROGOWIE nas. NAS - czyli narodu. Według takiego schematu w Polsce Ludowej traktowano wszelkich przeciwników systemu. Czasami dotyczyło to także najważniejszej tkanki socjalistycznego społeczeństwa, czyli przedstawicieli klasy robotniczej. Jak budowano mit wrogiej opozycji? Na to pytanie odpowiemy w tym odcinku kłamstw i mitów Polski Ludowej.