Kłamstwa i mity Polski Ludowej

Mimo upływu ponad 40 lat od wprowadzenia stanu wojennego niektóre mity na jego temat są wciąż żywe. Jednym z nich jest stwierdzenie, że był on mniejszym złem, że uchronił Polskę i Polaków przed sowiecką interwencją. A jak było w rzeczy