Każde życie jest cudem

Każde życie jest cudem, to reportaże o ludziach, którzy dostali szansę na życie, mimo że w świetle do niedawna obowiązującego prawa kwalifikowali się do aborcji. To historie o radzeniu sobie z trudnościami i o wielkiej miłości, która pr