Kalendarium Powstania Styczniowego 1863

Rząd Narodowy był ciałem zwierzchnim ruchu powstańczego w roku 1863. Łączył w sobie funkcje zarówno wykonawcze, jak i ustawodawcze. Dysponował także środkami prawnymi, umożliwiające karanie ewentualnych zdrajców i ferowanie wyrokó