Kalendarium Powstania Styczniowego 1863

Mimo początkowych trudności powstańcy styczniowi wierzyli w powodzenie swoich działań. Nastąpiła pewna konsolidacja środowisk politycznych — do walczącego stronnictwa „czerwonych” w marcu 1863 roku przystąpiło ugrupowanie „bia