Kalendarium Powstania Styczniowego 1863

Najwybitniejszym historykiem – choć niezawodowym – opisującym dzieje powstania styczniowego był Józef Piłsudski, który wyrastał w kulcie tego niepodległościowego zrywu. Późniejszy marszałek wiedział także o zaangażowa