Kalendarium Powstania Styczniowego 1863

Gubernator Michaił Murawjow wymusił na przedstawicielach szlachty litewskiej podpisanie wiernopoddańczego listu skierowanego do cara. W odpowiedzi na tę upokarzającą akcję obywatele województw wileńskiego i grodzieńskiego napisali kontr-listy