Kalendarium Powstania Styczniowego 1863

Historiografia powstania styczniowego jest najobszerniejszym zbiorem dziejopisarskim pojedynczego wydarzenia z historii państwa polskiego. I jest to fakt zupełnie uzasadniony…