Kalendarium Powstania Styczniowego 1863

Rząd wrześniowy, coraz bardziej osłabiony wewnętrznymi konfliktami oraz wzmożonym terrorem rosyjskim, 17 października oddał władzę w ręce Romualda Traugutta.