Kalendarium Powstania Styczniowego 1863

Na początku października polska prasa informowała o publicznych egzekucjach w Warszawie. Korespondent „Czasu” opisywał ich okoliczności w następujący sposób: „Ogłoszenie wczoraj przez rząd moskiewski we wszystkich tutejszych