Kalendarium Powstania Styczniowego 1863

„Serce się ściska i pióro ze zdrętwiałej ręki wypada na widok ciągłych bezprawi pastwiącej się nad nami dziczy moskiewskiej” – informowała prasa o bezczeszczeniu klasztorów, kościołów i cmentarzy przez oddziały