Kalendarium Powstania Styczniowego 1863

Władze powstańczej Warszawy komunikowały: „z wyjazdem carewicza Konstantego Moskwa zamierza rozpocząć nową epokę prześladowań, grabieży, więzień, zsyłek i mordów. Rzucając na pastwę prasy europejskiej czczą obietnicę, mniemanej Konstytuc