Kalendarium Powstania Styczniowego 1863

W 1863 roku namiestnikiem Królestwa Polskiego został Fiodor Fiodorowicz Berg, który brutalnie tłumił powstanie styczniowe, prowadził politykę rusyfikacji Polski. 19 września 1863 powstańcy dokonali nieudanego zamachu na namiestnika, rzu