Kalendarium Powstania Styczniowego 1863

Rząd Narodowy z okazji rozpoczynającego się roku szkolnego skierował odezwę do młodzieży szkolnej: „Kiedy Naród wojnę z wrogiem toczy, należy ci przypomnieć twoje względem Ojczyzny obowiązki. […] Jak ludzi wiekiem starszych obowią