Kalendarium Powstania Styczniowego 1863

Oficerowie powstańczy wywodzili się z różnych grup społecznych i mieli różne doświadczenie wojskowe. Jednym z wybijających się dowódców płk. Józef Hauke-Bosak, późniejszy generał, naczelnik województwa