Kalendarium Powstania Styczniowego 1863

Namiestnik Gorczakow w przededniu wybuchu powstania styczniowego miał powiedzieć: „Ten piekielny kler katolicki doprowadza mnie do pasji!”. Jaką rolę podczas polskiego zrywu niepodległościowego odegrało duchowieństwo Kościoła? Czy polski