Kalendarium Powstania Styczniowego 1863

Powstanie styczniowe to ponad 1200 bitew i potyczek. Rozegrały się one przede wszystkim w Królestwie Polskim, gdzie ruch insurekcyjny był najsilniejszy, oraz na obszarze tzw. Kresów Wschodnich (m.in. na Grodzieńszczyźnie, Żmudzi i Wołyn