Kalendarium Powstania Styczniowego 1863

Po wojnie krymskiej pobór do wojska carskiego w Królestwie Polskim został zawieszony. Od początku lat 60. zaczęto jednak zamyślać przywrócenie tego obowiązku. Wobec narastającego fermentu w Królestwie Polskim naczelnik administracji cywilnej Wielopolski zaproponował tzw. brankę, a więc pobór najbardziej zagrażających okupantowi grup Polaków.