Kalendarium Powstania Styczniowego 1863

Po wojnie krymskiej pobór do wojska carskiego w Królestwie Polskim został zawieszony. Od początku lat 60. zaczęto jednak zamyślać przywrócenie tego obowiązku. Wobec narastającego fermentu w Królestwie Polskim naczelnik adm