Kalendarium Powstania Styczniowego 1863

Wobec braku możliwości prowadzenia działań regularnych, analogicznych do 1831 roku, wojna partyzancka stała się podstawą działań zbrojnych powstańców styczniowych. W początkowej fazie, mającej mieć charakter przejściowy, główny ciężar p