Kalendarium Powstania Styczniowego 1863

Dowódcy partyzanccy powstania styczniowego pochodzili z różnych warstw społecznych i posiadali bardzo różne doświadczenia życiowe, w tym militarne. W przypadku drugiego dyktatora Mariana Langiewicza można mówić o pewnym wy