Kalendarium Powstania Styczniowego 1863

Jak powiedział Napoleon Bonaparte, „żeby prowadzić wojnę potrzeba trzech rzeczy: pieniędzy, pieniędzy i pieniędzy”. Rząd powstańczy z naturalnych przyczyn mógł dysponować tymi trzema niezbędnymi elementami jedynie dzięki ofiarności