Kalendarium Powstania Styczniowego 1863

21 czerwca 1863 roku Rząd Narodowy wydał decyzję o zamknięciu połączeń kolejowych z Rosją, uzasadniając, „iż kolej żelazna petersbursko-warszawska w części, znajdującej się w granicach Polski, oraz kolej od Landwarowa przez Kowno do granicy pru