Kalendarium Powstania Styczniowego 1863

W czerwcu 1863 roku dochodzi do kolejnej zmiany władz cywilnych. Od tej pory pracami Rządu Narodowego kieruje Karol Majewski. Aresztowany w ostatnim etapie tłumienia powstania, konspirator złożył obfite zeznania obciążające swoich kolegów. W 1