Kalendarium Powstania Styczniowego 1863

Po wybuchu powstania styczniowego generałem-gubernatorem Litwy, czyli w nomenklaturze carskiej biurokracji Kraju Północno-Zachodniego, obejmującego sześć guberni byłego Wielkiego Księstwa Litewskiego, został Michaił Murawjow. 1 maja 1863 roku