Kalendarium Powstania Styczniowego 1863

Kontrowersyjna działalność Aleksandra Wielopolskiego nie została przyjęta przychylnie przez żadne ze stronnictw niepodległościowych Rzeczypospolitej. Tymczasem w „Gazecie Warszawskiej” ekscytowano się wynalezieniem telegrafu.