Kalendarium Powstania Styczniowego 1863

Wybuch walki zbrojnej poprzedziły liczne manifestacje religijno-patriotyczne i wprowadzenie stanu wojennego. Kobiety od początku włączyły się w główny nurt polityczny. Działały na trzech płaszczyznach: rozbudowy świadomości narodowej, rozwoju