Kalendarium Powstania Styczniowego 1863

Okres reform w Cesarstwie Rosyjskim po przegranej wojnie krymskiej to także czas nasilających się niepokojów społecznych. Prześladowanie ludności polskiej przez władze carskie rozbudzało chęć kolejnego zrywu niepodległościowego.